19.05.2020 | FEATURE — Lotte van Geijn

Een freespace in de Tarwewijk. reinaart vanhoe en Mariëlle Verdijk creëerden ook_: een open platform in hun eigen huis in Rotterdam waar geen subsidie voor nodig is en dat niet hoeft te slagen. ‘Bijna niks is teveel, eigendom en tijd zijn er om te delen en wat kan, kan gewoon.’ Lotte van Geijn checkt online in bij _ook en spreekt vanhoe over de gedeelde energie die ontstaat wanneer je gezamenlijk optrekt, ook tijdens corona.

—Lotte van Geijn
ook_huis is jullie eigen woning. Op welke manier zetten jullie de ruimte ook in?

—reinaart vanhoe
We hebben geen specifieke programmering, maar faciliteren de mogelijkheid tot ontmoetingen. Er is bijvoorbeeld het ook_restaurant en de maakavond op initiatief van Hanna Grobbe en Berber Schröder. Verder initieert Mariëlle iedere dinsdagavond ook_schrijven. Schrijvers van alle leeftijden en genres zijn welkom. Er zijn schrijfsessies van 30 à 40 minuten, afgewisseld met momenten van gezelligheid. Dit gaat nu door op het online platform Slack, ookschrijven.slack.com. Omdat het vaak lastig is je eigen bubbel te doorbreken is het soms wel belangrijk om zelf actief een ander soort ontmoeting te initiëren: zo heb ik vijftien mensen uit de buurt met verschillende netwerken en verschillende achtergronden uitgenodigd om iets te vertellen over hun favoriete schilderij. ook_ is een oefening in het gezamenlijk spreken en het gezamenlijk bouwen. Kijk! In onze achtertuin spelen nu de kinderen van de buren. ook_ is een netwerk dat langzaam groeit. Er is geen vooropgezet plan, we kijken wel waar het naar toe leidt. De ruimte is beschikbaar: met, maar ook zonder ons.

—Lotte van Geijn
Stond jullie fysieke deur de afgelopen weken van quarantaine nog open?

—reinaart vanhoe
Meestal geven we de beschikbaarheid aan in onze agenda op de website, sturen we een nieuwsbrief rond en zijn we in ieder geval elke vrijdagavond 6pm-9pm open. Door de huidige situatie hebben we daar even mee gewacht. Kunstenaar Rowan van As kwam even op bezoek om advies te vragen over zijn website en we hebben de auto uitgeleend aan een vriendin. Verder bellen we mensen op om even te checken hoe het met ze gaat. We doen dus niet veel anders dan een doorsnee buur. Jouw uitnodiging tot gesprek heeft ons weer in beweging gebracht en we hebben nu een bord opgehangen aan de buitengevel, iets dat we al langer wilde doen. Het plan is om daar beeld en informatie op te verschaffen over Rotterdamse initiatieven zoals ikbenwij.nl.

 

—Lotte van Geijn
Bedoel je informatie over waar mensen in deze huidige situatie hulp kunnen krijgen?

—reinaart vanhoe
ook_ is een ambigu platform: ongericht en onhelder. Het is een plek om kanalen met elkaar te verbinden. Het gaat ons eerder om het aanwakkeren van dialoog en de eigen kracht van mensen dan om het aanbieden van hulp. Het gaat over de mogelijkheid tot gesprek als tweerichtingsverkeer: iets wat energie geeft op verschillende vlakken en een andere concentratie creëert. Vanuit deze ambigue en onafhankelijke rol zetten we de energie in die wij kunnen delen.

—Lotte van Geijn
Hoe ziet dat framewerk eruit?

—reinaart vanhoe
Ik zou zeggen dat het tweeledig is. In de huidige situatie is er enerzijds de urgentie, de actualiteit die behandeld moet worden. Anderzijds is er de langzamere stoom: die van het verzamelen van informatie, het vinden van je eigen ritme en het delen van die ervaringen.

—Lotte van Geijn
ook_ richt zich op groeiende netwerken. Niet individueel, maar juist collectief handelen lijkt nu belangrijker dan ooit. Zie jij daar vormen van om je heen? En wat verwacht je van de tijd na deze crisis?

—reinaart vanhoe
Als ik gevraagd word om een lezing te geven probeer ik altijd iemand mee te nemen die niet van te voren is uitgenodigd. Ik denk dat zo’n methode nu ook op grotere schaal van toepassing zou kunnen zijn. Als het inkomen van kunstenaars wegvalt zal dat waarschijnlijk ook gelden voor andere sectoren. Wanneer er actie wordt ondernomen is het belangrijk om ook een andere sector dan je eigen sector erbij te betrekken, omdat er waarschijnlijk veel overeenkomsten zijn en je samen sterker staat. In 2011 werd in reactie op grote bezuinigingen op de cultuursector de ‘Mars der Beschaving’ gehouden. Ik vraag me af: waarom is er toen niet opgetrokken met de zorg en met het onderwijs? Dat grote musea hun collecties nu bijvoorbeeld online zichtbaar maken voelt voor mij als een schijngebaar. De collecties hadden al eerder online gemoeten, maar het is nu wel een ideaal moment om dat proces te versnellen. Het inkomenssysteem wordt nu blootgelegd door de crisis. Ik hoop in dat opzicht dat het nog langer gaat duren, zodat er misschien wel echt iets structureel verandert en niet alles in september weer business as usual zal zijn. Waarschijnlijk zullen er wel dingen anders zijn straks, maar ik verwacht geen totale omslag. De situaties van mensen en organisaties die zich nu al in een precaire, instabiele situatie bevinden zullen waarschijnlijk nog zorgwekkender worden.

 

 

—Lotte van Geijn
Heeft het concept ‘huis’ een andere betekenis heeft gekregen door de huidige situatie?

—reinaart vanhoe
Mentaal en fysiek ben ik er een aantal weken uit geweest door flinke tandpijn. Een soort proactieve aanpassingsperiode is daarmee aan mij voorbij gegaan. Wellicht is het onzin, maar ik heb het gevoel dat ik een soort founding ground heb gemist. Wat ik de laatste weken wel heb ontdekt is dat het voor mij belangrijk is dat het huis leeft, in gebruik is door andere mensen dan wijzelf. Dat we onderdeel zijn van het huis in plaats van dat we het huis bestieren. Mariëlle gebruikte de eerste weken juist om het huis geschikter te maken voor gedeeld gebruik, door bijvoorbeeld de gastenkamer af te timmeren.

—Lotte van Geijn
En welke invloed heeft het op micro niveau nog meer voor jullie?

—reinaart vanhoe
Laat ik vooropstellen dat wij makkelijk praten hebben. We wonen in een fijn huis en mijn inkomen uit lesgeven loopt gewoon door. Maar het mooiste vind ik het veranderend perspectief: de hypothese dat de natuur ons even dwingt om een pas op de plaats te maken, te heroriënteren op hoe te ademen. Dat is ook wat we met ook_ proberen te doen. We monitoren onze eigen omgeving en zijn een plek om samen te komen. Een plek om persoonlijke connecties te maken. Het is de uitdaging om een gemeenschappelijke taal te vinden. We zijn geen platform om te helpen, maar een open ruimte. Het proberen om de comfortzone te doorbreken, daar is ook_ een oefening in.

—Lotte van Geijn
Is ook_ een vervolg op het ruru huis waarvoor je samen met kunstcollectief ruangrupa het informele programma verzorgde tijdens Sonsbeek ’16?

—reinaart vanhoe
ook_ bouwt voort op verschillende ervaringen, waaronder die van het ruru huis en van de DEPLAYER activiteiten die we ondernamen toen we op het Deliplein in Rotterdam actief waren. We programmeerden er vanuit onze kennis en netwerk met een open houding naar de context waarin we ons bevonden: de buurt en haar bewoners, activiteiten en geschiedenis. Daar zijn energieke en mooie dingen ontstaan. Maar die context verdween op de achtergrond en oefeningen om een gezamenlijke mentaliteit neer te zetten lukten niet. Dat voelde als een gemis. Dit kwam deels door een gebrek aan ervaring hierin en deels doordat de kunst uiteindelijk zijn eigen alternatieve status bestendigde, ten goede en ten kwade. Het ruru huis was een goeie oefening in het je beschikbaar opstellen en in het continu in gesprek zijn. Daarnaast zijn we twee zomers (2017/2018) met Jatiwangi Art Factory aan de slag gegaan met hun netwerk in Majelengka, Indonesië onder de titel ‘Speakeraktif’. Dat heeft ons veel inzichten gegeven. Een aantal ervaringen waren heel leerzaam. Als je samen wil spreken hoeft dat bijvoorbeeld niet met iedereen te gebeuren. Het is soms goed om te werken met een aantal spokepersons die energiek zijn en initiatief tonen. Zij kunnen het proces dan weer doorvertalen naar hun achterban. Dit werkt beter omdat je dan een gedeelde energie blijft onderhouden en voorkomt dat die heel diffuus wordt. Verder is het je oneindig beschikbaar stellen een ervaring die we hebben meegenomen van JAF. Bijna niks is teveel, eigendom is er om te delen, tijd is er om te delen en wat kan, kan gewoon.

Voor meer informatie en actuele beschikbaarheid van ook_huis kijk op http://www.ook.website/en hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.