02.10.2019 | FEATURE — Lotte van Geijn
in samenwerking met: Metropolis M

In een smal steegje is een blauwe voordeur. Ik bel aan bij ‘Manifold’ en hoor de vriendelijke stem van kunstenaar Maartje Fliervoet. De deur zoemt open en ik beklim de trappen van het voormalig schoolgebouw dat sinds 2001 een ateliercomplex is. Op de bovenste verdieping word ik hartelijk ontvangen door Maartje. Ze gaat me voor naar haar atelier dat zij tevens inzet als expositieruimte: Manifold Books. Ik ben benieuwd hoe deze twee verschillende functies in één ruimte samen gaan.

—Lotte van Geijn
Waarom ben je Manifold Books begonnen?

—Maartje Fliervoet
Ik heb veel in het buitenland gewoond en gewerkt. Toen ik terug kwam in Amsterdam miste ik hier de zichtbaarheid van kunstenaars die ik wel zag op andere plekken in Europa. Het lijkt alsof er maar een kleine groep kunstenaars hier worden getoond. Presentatieruimtes in het middensegment verdwenen. Je kunt gaan zitten klagen, maar ik besloot deze energie om te zetten in iets positiefs en zelf iets te initiëren.

—Lotte van Geijn
Hoe ben je op deze locatie terechtgekomen ?

—Maartje Fliervoet
Er is veel veranderd in Amsterdam. Toentertijd ging de selectie voor CAWA ateliers nog via een loting en niet via een prestige eis. Ik had geluk en kon medio 2015 deze plek huren. Het is een complex van de gemeente. Zij hebben het verbouwd en het huurbedrag is het afbetalen van de verbouwing verspreid over twintig jaar. Ik voelde me bevoorrecht. En vond dat ik iets meer kon doen dan alleen de ruimte gebruiken als werkplek.

—Lotte van Geijn
Wat is het idee achter Manifold Books?

—Maartje Fliervoet
Ik vraag kunstenaars te exposeren in mijn atelier, en vraag ze daarnaast om een aantal boeken te selecteren die op een speciale manier iets zeggen over hun praktijk. En om iets persoonlijks te doen met deze boeken, bijvoorbeeld door er iets aan toe te voegen of juist weg te nemen. Hier heb ik de boekbijdrage van Gwenneth Boelens voor A skin surrounding everything. Het zit in deze ladekast, omdat het in het donker bewaard moet worden. Het is het boek Loving Hands: The Traditional Art of Baby Massage van Frédérick Leboyer. Gwenneth heeft het papier zo bewerkt dat haar vingerafdrukken zichtbaar achterblijven op het papier. Dit vertelt op een andere manier iets over haar praktijk en werkwijze. De boeken zijn te koop. Zo is de collectie hier steeds in verandering.

—Lotte van Geijn
Is het niet verwarrend om in dezelfde ruimte werk te maken en tegelijktijdig werk van anderen te tonen?

—Maartje Fliervoet
Nee eigenlijk ervaar ik dat niet zo. De ladekast en mijn bureau zijn elementen die altijd in de ruimte moeten blijven staan. Ze mogen wel worden verplaatst. Het getoonde werk in het atelier heeft geen directe invloed op mijn eigen werk. Wel leer ik veel van hoe de ruimte andere kunstenaars inspireert. Kunstenaar Martín La Roche Contreras heeft zich bijvoorbeeld juist laten inspireren door mijn werk en mij zelfs gevraagd om Gluing Along Boundaries te realiseren. Hij installeerde een stapel dozen met allerlei objecten erin. Aan Nell Donkers, archivaris van De Appel, stuurde hij beschrijvingen van die objecten. Nell stuurde mij per sms instructies over hoe ik deze objecten moest presenteren. Nauwkeurig legde ik allerlei dagelijkse objecten als gloeilampen en elastiekjes op lichtgevoelig papier, vaak totdat het vel vol lag. Daarna heeft het werk hier meer dan twee weken gelegen en werkten we verder op een nieuw vel. Het daglicht heeft de negen vellen papier doen ontwikkelen tot blauwdrukken. Ik hou van deze traagheid. Soms duurt een expositie hier wel vier maanden omdat het proces daar naar vraagt.

—Lotte van geijn
Je hebt afgelopen jaar een bijdrage gekregen uit de relatief nieuwe regeling voor kunstinitiatieven van het Mondriaan Fonds. Heeft dit nog dingen in je aanpak veranderd?

—Maartje Fliervoet
Eerst deed ik twee exposities per jaar en nu zijn dat er vier. Maar ik heb de kunstenaars altijd betaald, al was dat altijd maar een bescheiden bedrag uit eigen zak, dat ik betaalde uit mijn subsidie als bewezen talent. Ik zag het als een investering om Manifold Books op te starten. Het schrijven van aanvragen vind ik leuk om te doen. Het is voor mij een manier om al mijn wensen op papier te zetten. Bovendien kan ik nu, dankzij de subsidie, kunstenaars beter betalen en reis–, verblijfs–, en transportkosten vergoeden. Ik wacht momenteel de uitslag af van een aanvraag voor de komende programmering en Knut Birkholz gaat mij daarbij assisteren als schrijver en curator. Ik zou graag doorgaan met Manifold Books, maar ik probeer niet te ver vooruit te kijken.

—Lotte van Geijn
Waarom ben je ermee begonnen?

—Maartje Fliervoet
Ik wil liever niet alles terugbrengen naar een thema of een hokje, waar iets makkelijk in kan worden weggestopt. Het initiatief heeft voor mij de binding met de stad Amsterdam teruggegeven. Ik hanteer geen leeftijdsgrens bij de kunstenaars die ik toon. Ik probeer overwegend mensen uit te nodigen die in het buitenland al bekender zijn dan hier, of mensen wier werk in Amsterdam mijns inziens nog niet zichtbaar genoeg is. En dat alles met de bedoeling iets toe te voegen aan het lokale kunstlandschap.

Maartje Fliervoet: Toen ik terugkwam in Amsterdam miste ik hier de zichtbaarheid van kunstenaars die ik wel zag op andere plekken in Europa.

—Lotte van Geijn
Het valt op dat er nergens titelkaartjes bij hangen of ander toelichtende tekst. Waarom niet?

—Maartje Fliervoet
Ik heb er bewust voor gekozen geen begeleidende teksten te tonen. Vaak zie je mensen in tentoonstellingen met hun neus in een persbericht. Dan kijken ze op naar het kunstwerk en zijn ze vaak snel weer weg. Als je hier komt kijken ga ik daarna altijd met je in gesprek over het werk dat te zien is. Deze gesprekken vind ik erg waardevol. Net als bij de speciale boekselectie biedt deze conversatie een inkijk in het kunstenaarsproces. Ik leer altijd het meest tijdens de opbouw, vooral over hoe iemand te werk gaat.

—Lotte van Geijn
Kun je iets vertellen over de huidige tentonstelling van Riet Wijnen?

—Maartje Fliervoet
Te zien zijn een sculptuur bestaande uit gestapelde tafels en twee houtsnedes, alles van Riet Wijnen. Het stapelen van de tafels is een heel precies werkje omdat de poten in de exact op maat gemaakte gaten moeten vallen. Aan de muur hangen twee met andere tafelbladen gemaakte houtsnedes van Riet, met notities van fictieve gesprekken over abstractie, als onderdeel van Sixteen Conversations on Abstraction. Op de houtsnedes zie je de structuur van de gaten terugkomen. Tijdens eerdere gesprekken refereerde Riet aan de balkenconstructie in mijn atelier, en hoe daarin een hele reeks A’s te zien zijn en hoe daarin een hele reeks A’s te zien zijn, net als het ontwerp van de letter ‘A’ op de prints. Voor haar gebruik van de ruimte is deze verbinding van taal en ruimte cruciaal.

Voor meer informatie kijk op: https://manifoldbooks.tumblr.com/.